Frågor och svar
Här kan du hitta våra vanligaste frågor som berör frakt, leverans, produkt och tillverkning.
Om Häxan
Flaskor & förpackningar
Leverans
Har du några andra frågor?
Vi vill gärna ha din feedback! Om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta oss via e-post; hello@haxan.se eller DM via våra sociala kanaler.