Frågor och svar
Här kan du hitta våra vanligaste frågor som berör frakt, leverans, produkt och tillverkning.
Om Häxan
Har du några andra frågor?
Vi vill gärna ha din feedback! Om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta oss via e-post; hello@haxan.se eller DM via våra sociala kanaler.